PRAVIDLA

PODMÍNKY A PRAVIDLA REGISTRACE A UŽÍVÁNÍ PROFILŮ NA 4Young.cz

I U NÁS MUSÍME DODRŽOVAT ZÁKON, ALE URČITĚ VÁS NA STRÁNCE NEBUDEME TRESTAT ZA NÁZOR.

 1. Provozovatelem stránky je Rudolf Procházka, IČ 04269314, na stránce www.4young.cz
 2. Pro vstup na některé součásti stránek či využití určitých služeb je vyžadována registrace. Zaregistrovat se může i návštěvník webu, který takové stránky ani služby nehodlá využívat.
 3. Účastník je povinen při registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 4. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je na stránce www.4young.cz
 5. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel stránky dle §4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. údaje zpracovával, a to za účelem jejich dalšího využití. Jako zákazník souhlasíte se zpracováním údajů uvedených v tomto článku pro účely marketingu a poskytování služeb s přidanou hodnotou, jakož i pro zasílání informací o službách a produktech třetích stran, a to v rozsahu údajů zpracovávaných pro potřebu přenosu zprávy sítí elektronických komunikací a pro její vyúčtování nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb.
 6. Uživatel registrací na portálu www.4young.cz získává svůj vlastní profil.
 7. Na blogu či komentáři k blogu se nesmí objevit obsah, který porušuje zákony České republiky, především pak autorský zákon. Za obsah blogu či komentáře zodpovídá v plném rozsahu autor blogu či autor komentáře k blogu.
 8. Blog či komentář k blogu není možné zneužívat k propagaci jiných webů, zejména komerčního charakteru. Pro komerční blogy či jiná komerční sdělení musíte získat písemný souhlas provozovatele stránek www.4young.cz
 9. Obsah blogu či komentář k blogu nesmí poškozovat stránky www.4young.cz nebo další projekty provozovatele.
 10. Obsah blogu či komentář k blogu nesmí být kopírován na jiné weby nebo naopak kopírován z cizích webů. Toto může provádět pouze autor blogu či autor komentáře.
 11. Kopírování části uveřejněného textu či odkazování se na uveřejněný text na stránce www.4young.czje povoleno pouze, pokud bude kopírovaný text opět použit pouze na stránce www.4young.cz
 12. Pokud dojde k porušení pravidel, může být účet zablokován, odebrán nebo smazán bez náhrady.
 13. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů ani obsah blogů či komentářů k blogům.
 14. Souhlas se stanovenými pravidly je potvrzen při registraci uživatele www.4young.cz, a to zaškrtnutím pole „souhlasím“.
 15. Uživatel vložením blogu na stránce www.4young.cz souhlasí se zveřejněním onoho článku/blogu na Facebooku, Instagramu či jiné sociální síti.
 16. Stránka www.4young.cz je oprávněna kdykoliv tato pravidla změnit, tyto změny jsou pro návštěvníky závazné od okamžiku jejich zveřejnění.
 17. Je zakázáno publikovat reklamní články bez předchozího souhlasu provozovatele

DOPORUČENÍ PRO BLOGERA:

Obsahem blogu se rozumí texty, odkazy, obrázky a případně další součásti blogu přidané blogerem. Za obsah blogu nese bloger plnou odpovědnost. Obsah blogu by měl splňovat následující podmínky:

 • Vyvarujte se publikace vulgárního, erotického, nemorálního či jinak urážlivého obsahu, nebo obsahu, který podněcuje ke zločinnosti.
 • Blog či komentář by neměl obsahovat odkazy na jiné stránky, které porušují výše uvedené body.
 • Snažte se uvádět zdroje, předejdeš pak sporům se čtenáři a jejich názory. Uvádějte zdroj odkazem či jinak (obrázek, video). Pokud není možné vložit odkaz, protože porušuje výše uvedená pravidla, snaž se ho upravit, nebo nevkládejte blog na stránky.
 • Pokud si nejste jistí, zda porušuješ pravidla, raději nám napište. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Pravidla a podmínky pro udělení odměn

 • Soutěží se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní uživatelé (dále jen redaktor). Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností.
 • Odměnu mohou získat pouze zaregistrovaní uživatelé serveru (dále jen redaktor), kteří souhlasí s těmito pravidly a PODMÍNKY A PRAVIDLA REGISTRACE A UŽÍVÁNÍ PROFILŮ NA 4Young.cz, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele a jejich rodinných příslušníků.
 • Odměna je platná jen při splnění bodu a nebo u jednoho vloženého článku od jednoho redaktora
 • Pokud má počet bodů a nebo  rozhodujících o výhrách v kreditním systému více redaktorů, rozhodne mezi nimi o pořadí datum vložení článku na stránce 4Young.cz
 • Je zakázáno využívat placené návštěvnosti, nebo jiné programy
 • Pořadatel nebo provozovatel neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou, ani za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.
 • Výhry jsou právně nevymahatelné.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách 4Young.cz
 • Tato pravidla jsou platná ode dne 9.2.2020

JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

V určitých případech stanovených NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, můžeme zpracovávat Vaše údaje i pro jiné účely, než jsou níže uvedené.

Jedná se však o výjimečné, které AŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 podmiňuje splněním dalších podmínek.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech můžeme informace o Vás vyhledat z otevřených zdrojů.

JAK DLOUHO BUDEME VAŠE ÚDAJE UKLÁDAT

Doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Údaje můžete vymazat ve svém účtu. Účet získáte přihlášením. Údaje můžeme smazat také, ale musíte nám napsat. Jak požádat o smazání údajů najdete níže “Jak zrušit účet”

JAK ZRUŠENÍ ÚČET

Svoji registraci můžete kdykoliv zrušit. Za tímto účelem využijte příslušnou funkci v rozhraní služby, nebo nás kontaktujte na email  info@4young.cz.

Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k původním účelům. Pokud chcete smazat komentáře, články nebo jiných zveřejněných informací kontaktujte na email  info@4young.cz.

Upozorňujeme, že i po zrušení registrace účtu budou některé údaje nadále uloženy a zálohovány za účelem ochrany práv stránky, majitele stránky, třetích osob.


Poznámka:

VAŠE OSOBNÍ DATA (JMÉNO A PŘIJMENÍ, ADRESU, EMAIL) VĚDOMĚ NIKOMU NEPŘEDÁVÁME. STRÁNKA JE PROVOZOVÁNA NA ZABEZPEČENÉM SERVERU, POUŽÍVÁME BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM A JE PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNA.